DOLNÍ VĚSTONICE


Kulturní a vinařské akce

Kulturní život v obci je poměrně bohatý. Starají se o něj především místní spolky. Činnost Věstonického spolku, který vznikl teprve nedávno (2016) zajišťuje pořádání tradičních Babských krojovaných hodů, které se konají každoročně v červenci. Pořádají nejrůznější zábavné a soutěžní akce pro děti jako jsou Dětský karneval, Čarodějnický rej, Výuka folklorních tanců nebo Den dětí, výchovu k ekologii a ochraně přírody podporují například zapojením dětí i dospělých do akce Jarního úklidu Pálavy. Spolek Věstonická beseda pořádá například Martinské slavnosti  vína v Habánských sklepech. Mezi další vinařské akce patří Velikonoční košt dolnověstonických vín nebo Dny otevřených sklepů v červenci.

Babské krojované hody

Dvoudenní tradiční Babské hody nabízejí bohatý folklorní program. V pátek probíhá stavění máje, zpívání pod májou, jarmark či různé soutěže, v sobotu vede obcí krojovaný průvod za doprovodu hudby a probíhá slavnostní nástup stárek, zaplétání máje a večer tradičně završuje akci hodová zábava.