HLOHOVEC


Kulturní a vinařské akce

K držení tradic a folkloru zde vedou již od mala. Dětský folkorní soubor v Hlohovci zkouší každé úterý. Každoročně zde probíhají výstavy vín na Velikonoční neděli za doprovodu cimbálové hudby. Malé košty jsou zařazovány ke stavění máje a předhodovnímu a hodovnímu zpívání. Zábavy a tance se Vám dostane například v květnu na Májových krojovaných hodkách nebo v srpnu na Bartolomějských krojovaných hodech, kde vystupuje mezi jinými i zmíněný Dětský folkorní soubor. Občanské sdružení Hlohovčané pořádá zářijové Hlohovecké vinobraní. Od roku 2003 tu probíhá nová tradice svěcení vín ve vánočním období u příležitosti svátku sv. Jana Evangelisty.