DOLNÍ BOJANOVICE


Kulturní a vinařské akce

Pro Dolní Bojanovice je charakteristické, že lidové a duchovní tradice jsou spolu úzce spjaté a jsou až dosud každodenní součástí života obyvatel. Folklorní dění není organizováno žádným oficiálním sdružením, nebo folklorním souborem. Kroje oblékají všechny generace obyvatel, zvláště při slavnostech a kulturních, církevních nebo rodinných příležitostech. Mimořádná hudebnost obce sahá do začátku 19. století, kdy v roce 1824 vznikl první chrámový sbor a orchestr. Hudební dění v Dolních Bojanovicích však nejvýznamněji ovlivnila osobnost učitele hudby Pavla Janečka, dirigenta tehdejšího chrámového, nyní Svatováclavského sboru a orchestru. Každoročně tu probíhá na sklonku jara Jarní hudební festival, v červenci Zpívání u cimbálu, srpnové Zarážání hory a Svatováclavské hody v září.

Zarážání hory

Každoročním zvykem místních vinařů bývá zarážání hory, kdy horou je myšlena vysoká hůl, na jejímž vrcholu je láhev s vínem a věnec s posvěcenou kyticí. Čtyři metry vysoká hůl zdaleka upozorňovala kolemjdoucí, že v období zrání hroznů nesmí do vinice nikdo vstoupit. Po skončení tohoto obřadu nabízejí vinaři hostům víno k ochutnání.