Hovorany


Adresa: Hovorany 45, 696 12 Hovorany            
Starosta: Ing. Josef Grmolec            
Telefon: 518 375 102            
E-mail: podatelna@obec-hovorany.cz        
Web: www.obec-hovorany.cz

Hovorany (německy Howoran) jsou obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, 11 km jihozápadně od Kyjova. V roce 2016 zde žilo kolem 2 150 obyvatel. Od roku 2002 je členem mikroregionu Hovoransko. Východním okrajem obce protéká Hovoranský potok, který napájí zdejší rybník.

Na místě dnešních Hovoran bývala ves, o které nejsou písemné zmínky a koncem 16. století byla už zcela pustá. Patřila k hodonínskému panství. V roce 1593 přišli za majitelem panství Janem IV. z Lipé Chorvaté, se kterými se dohodl na znovuosídlení vesnice, zvané také Hovorov. Jan IV. byl protestant a Hovorany byly jedinou katolickou obcí na celém panství. Roku 1594 panství koupil hrabě Julius ze Salm-Neuburgu, v roce 1762 pak František Lotrinský a v císařském majetku Hovorany zůstaly až do roku 1919. Na pomezí Hovoran a Čejče byl v roce 1805 napoleonskými vojáky uskutečněn první nález hnědého uhlí na jižní Moravě. V 19. a 20. století se zde byly hnědouhelné doly.