Hovorany


Vinaři a sklepy


Hovorany jsou známé především produkcí kvalitních bílých vín. Zajímavé je, že v obci nevznikla historická sklepní ulička - každý sedlák měl sklep za domem. Hovoranské sklepní uličky jsou tak ve srovnání s okolními obcemi mladšího data, vznikaly teprve ve druhé polovině minulého století. Nejcennějšími vinařskými stavbami Hovoran jsou patrové lisovny se sýpkou na okraji obce u silnice do Šardic.

V obci funguje Spolek Hovoranských vinařů, z.s.,který byl  založen 4.října 2006 a vznikl z iniciativy především mladých vinařů. Činnost spolku je zaměřena na rozvoj a podporu vinařství v obci Hovorany, pořádají školení, přednášky a kulturní akce podporující hovoranské vinaře. V současné době spolek sdružuje 29 členů.

 
Hledejte vinaře a služby s certifikátem vinařské turistiky nebo označením Vína originální certifikace (VOC)!