MILOTICE


Kulturní a vinařské akce

Obec Milotice nabízí širokou škálu kulturně vinařských akcí, díky kterým můžete ochutnat atmosféru zdejšího regionu. Od lednové Degustace archivních ročníků a koštu starých vín, přes Fašaňk, Velikonoční výstavu vín a košt vína na Velikonoční neděli, víkendové akce K šidlenám za vinařem probíhající během června až října, Národopisný festival kyjovského Dolňácka a Festivalové Šidleny v srpnu, po Trh tradičních produktů a řemesel v září, Burčákový pochod v říjnu nebo listopadové akce Martinské Šidleny či Slovácké krojované hody. V Miloticích se rozhodně nudit nebudete!

Národopisný festival a Festivalové Šidleny v Miloticích

Festival je přehlídkou souborů folklorních oblastí. Kromě Slováckého roku v Kyjově, konaného jednou za tři roky, jsou to právě Milotice, které se ujímají role hostitele festivalu, v mezidobí již zmíněných Slováckých roků. Festival probíhá v areálu vinných sklepů, v zahradách a na nádvoří zámku a na návsi. Tradiční průvod v krojích, pódiová vystoupení a mnoho doprovodných akcí typu řemeslných dílen, tematických výstav, koncertů duchovní hudby a mnoho dalších aktivit komponuje celý festival. Kromě temperamentního tance a zpěvu můžete ochutnat rozmanitou nabídku místních vín.
Termín: 6. srpna 2016
Kontakt: http://www.zahradkari-milotice.cz/news/festivalove-sidleny-narodopisny-festival-milotice-2013/