STARÝ PODDVOROV

Ves ležící pode dvorem


Adresa:              Starý Poddvorov č.p. 230, 696 16 Starý Poddvorov
Starosta:            Ivo Padalík
Telefon:             +420 518 372 123, 518 372 031
E-mail:               starosta@poddvorov.cz
Web:                  www.poddvorov.cz​

Vinařská obec, jejíž historie sahá do 13. století, se poprvé objevila v písemných pramenech pod názvem Potvorovice. V 15. století během husitských válek nebo později za válek s Uhry původní obec zanikla. Až v 17. století toto území čejkovického panství připadlo olomouckým jezuitům a k užívaní jejich poddaným a především vinařům k obdělávání vinohradů. Až v první polovině 18. století se „ves ležící pode dvorem“ přechýlila na Poddvorov a získala vlastní samosprávu a pečeť s vyobrazeným hroznem, dvěma listy mezi dvěma vinařskými noži.

Vedle vinohradnictví, které bylo v minulosti údajně jen doplňkovou činností, v současnosti taktéž většina obyvatel pěstuje víno pro vlastní potřebu, skrovnou obživu skýtal svému majiteli větrný mlýn vystavěný Na Zahajkách. Zrekonstruovaný dřevěný mlýn z 19. století je dnes historickou dominantou obce.

Obec Starý Poddvorov je držitelkou BÍLÉ STUHY v rámci soutěže Vesnice Jihomoravského kraje roku 2013, dále je držitelkou 3. místa v soutěži  JIHOMORAVSKÝ KRAJÁČ hejtmana Jihomoravského kraje roku 2013.