KOBYLÍ


Kulturní a vinařské akce

Kobylí nabízí bohatou nabídku kulturně vinařských akcí. O tyto akce se zde stará převážně občanské sdružení Vinaři z Kobylí. Milovníci vína si přijdou na své třeba díky březnové Výstavě vín,  dubnové akci Po kobylských uličkách za vínem, květnovému Májovému putování okolím Modrých hor pořádanému Nadací Partnerství nebo zářijovému pokračování Po kobylských uličkách za burčákem. K dalším kulturním akcí obce patří Kobylské hody 2016 v červnu, Zarážání hory v srpnu nebo Martinský hodový zpívání a další tradiční kulturní akce.

Kobylské hody

Akce probáhá ve třech dnech, v pátek se staví máj, další dny pak patří průvodům zakončeným ve sklepních uličkách. K průvodu se připojí krojované děti.
Termín: 18. – 20. června
Kontakt: http://www.kobyli.cz/kobylske-hody-2016

Zarážání hory

Poslední sobotu v srpnu probíhá v Kobylí tradiční zarážání hory, při kterém ochotníci předvedou, jak se zarážalo v minulosti. Písař přečte přísné artikule, „hotáři naparádijú hatinu a vinaři poklučú kolí jako symbol práce  ve vinohradě.“