KRUMVÍŘ


Kulturní a vinařské akce

Krumvíř potěší místní občany i návštěvníky obce pravidelným pořádáním kulturních akcí. V březnu lákají na dvě akce Degustaci vín a Josefský košt vína. Vyvrcholením tradičně pořádané kultury v Krumvíři je červnový folklorní festival Hanáckého Slovácka – Kraj beze stínu, který se koná každý lichý rok. Festival vznikl již v roce 1976 z iniciativy pana Martina Foretníka a jeho spolupracovníků ze Slováckého krůžku. Během festivalu probíhá soutěž folklorních souborů v místním lidovém tanci verbuňk. Jedná se o jediný festival Hanáckého Slovácka. V červenci se místní těší Pouti, v srpnu Bartolomějským hodům.