UHERČICE


Kulturní a vinařské akce

Místní vinařský spolek pořádá většinu kulturních akcí. Na jaře je to Velikonoční výstava vín, v květnu Den otevřených sklepů, na konci května nebo začátkem června podporují Cyklistickým dnem šetrnou turistiku. K podzimním akcím můžeme zařadit již tradiční Svěcení vín.