VELKÉ BÍLOVICE


Kulturní a vinařské akce

Kultura největší vinařské obce je rovněž velkolepá. Pojí se převážně s vínem, místním krojem a přednostně s hudbou. Působí zde čtyři cimbálové skupiny, chrámový sbor, tře dechové hudby a mnoho dalších muzikantkých uskupení. Mezi tradiční akce patří Dětský krojový ples, putování za vínem Ze sklepa do sklepa, Výstava vín, Dětské krojové hody, Slavnost Těla a Krve Páně, Zarážení hory, Svěcení vína. Největší slavností Velkých Bílovic jsou Hody.

Hody

Předzvěst velkobílovického vinobraní se odehrává vždy v září první neděli po svátku Narození Panny Marie. Místního největšího svátku se účástní přes padesát krojovaných párů. Hosté obdivují krojované průvody. Pondělní podvečer patří tradici obřadního tance „zaváďka“. Úterní večerní zábava pak přináší hody naruby a program s maškarním pojetím.

Ze sklepa do sklepa

Putování za vínem vychází z dávné tradice obcházení sklepů a „koštování“ vín ve sklepech. Od roku 2006 jej pořádá spolek místních vinařů, kteří na jaře otevírají své sklepy pro návštěvníky a milovníky vína.